Služby, které nabízím

Portfolio nabízených služebBezpečnostní službyÚklidové službyŘízení podpůrných činnostíPřípadová studieProč spoluvytvářím špičkové produkty

Ostraha majetku

Současným trendem komerční ostrahy je propojení různých bezpečnostních prvků v jeden celek. Jeho výsledkem je komplexní a na míru šité bezpečnostní řešení, vedoucí k nejefektivnějšímu výsledku, a to i v těch nejnáročnějších situacích. Díky dokonale uzpůsobenému řešení jsou klienti schopni lépe chránit svůj majetek, optimalizovat své náklady a poskytovat lepší služby svým zákazníkům.

Úklidový servis

Kultivované prostředí, zaručená hygiena, čistota, komfort a svěžest jsou otázkou kultury. Nejlepší odpovědí je široké spektrum úklidových služeb, které na sebe vzájemně navazují a jsou prováděny dle hygienických norem a standardů. Jejich plán je sestaven přesně na míru potřeb a prostor každého klienta. Nutností je neustálá optimalizace úklidu dle aktuálního stavu, díky níž nejsou prováděny činnosti, které nemají pro klienta přínos. Prioritním cílem řešení otázky úklidu je přesvědčit kvalitou služeb a nabídnout srozumitelné výhody, které pomohou zákazníkovi k jeho silnější pozici na trhu.

Outsourcing podpůrných činností

Outsourcing není jen nástroj pro snížení nákladů. Jedná se spíše o firemní filozofii, díky níž dosáhnete kýženého úspěchu ve svém podnikání. Spojení vlastních kompetencí se schopnostmi stejně talentovaných firem z jiných odvětví dělá z outsourcingu mocný nástroj v boji s konkurencí. Budete podnikem, který se soustředí pouze na svoji hlavní činnost, a tím bude vykazovat podstatně větší flexibilitu a operativnost při řízení. To se nakonec projeví ve vyšší kvalitě Vašich výrobků, neboť si „pohlídáte“ kvalitu a provádění pouze jedné činnosti, a to své hlavní.

Nastavení procesů a tvorba kvalitní dokumentace

Klíčovým bodem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany je nastavení procesů a vytvoření kvalitní dokumentace. Díky tomu budou ošetřena všechna významná rizika, která v uvedených oblastech hrozí, a společnost zákazníka bude z tohoto hlediska ochráněna. Nikdy se nezříkáme odpovědnosti, proto zastupujeme zákazníka při jednáních a kontrolách příslušných kontrolních orgánů.

Bezpečnostní služby

Všichni máme právo na ochranu svého majetku, předcházet jeho poškozování, ničení, zneužívání či krádeži. Tyto služby jsou určeny pro všechny, kteří si nejsou schopni svůj majetek kvalitně chránit sami.

Bezpečnostní služby:

 • fyzická ostraha
 • recepční služby
 • pult centrální ochrany ARC (Alarm Receiving Centre)
 • přeprava finančních hotovostí
 • projekce a montáž bezpečnostních systémů
 • záruční a pozáruční opravy včetně servisu EZS, EPS, CCTV, ACS

Úklidové služby

Hygiena, čistota a svěžest jsou otázkou kultury. Tyto služby jsou určeny zejména pro zákazníky, kteří vyžadují kultivované a zdravé prostředí, které jim zajistí ideální komfort.

Úklidové služby:

 • denní úklidový servis
 • hygienický a dezinfekční servis
 • generální úklidy
 • mytí oken a fasád
 • čištění nepřístupných míst pomocí horolezecké techniky
 • čištění koberců a hloubkové mytí pevných podlahových ploch s následným ošetřením
 • čistící zóny a servis látkových ručníků
 • údržba zeleně a úklid venkovních ploch

Řízení podpůrných činností

Důraz na dodržování povinností zaměstnavatelů a s tím spojená rizika finančních postihů se každým rokem stupňují. Tyto služby jsou určené těm, kteří se chtějí soustředit pouze na to, co je pro ně důležité, na hlavní předmět své činnosti.

Řízení podpůrných činností:

 • bezpečnost práce a požární ochrana
 • hygiena práce
 • měření, monitorování a řízení technologií
 • nakládání s chemickými látkami a přípravky
 • elektro revize
 • plyn a tlakové nádoby
 • zdvihací zařízení a manipulační technika
 • ekologie ovzduší a vody
 • nakládání s odpady a recyklace druhotných surovin
 • IT řešení

Případová studie

Současným trendem komerční ostrahy je propojení různých bezpečnostních prvků v jeden celek. Jeho výsledkem je komplexní a na míru šité bezpečnostní řešení, vedoucí k nejefektivnějšímu výsledku, a to i v těch nejnáročnějších situacích.

Se zákazníkem jsme vydefinovali následující problém

Náš zákazník, jenž patří k největším textilním výrobcům v Evropě, potřeboval efektivní zajištění komplexního úklidového servisu. Vypracovaným posouzením byl zjištěn žalostný stav, kdy nebyl úklid prováděn v dostatečné kvalitě (neodborným nastavením úklidového servisu byly prováděny buď činnosti nadbytečné, nebo zcela nedostačující) a nesprávným technologickým postupem. Z toho vyplýval fakt, že zde nebylo adekvátní pracovní prostředí pro zaměstnance (čistota a komfort ), ale také pro jejich zákazníky. V neposlední řadě docházelo nesprávným technologickým postupem k poškozování podlahových krytin a vybavení, a to zejména v otázce životnosti a vzhledu.  Nebyla ani zavedena tzv. „barevnost“ používaného úklidového vybavení. Dalším zásadním problémem, jejž bylo nutné vyřešit, byla otázka spotřebního hygienického programu. Jeho špatnou volbou docházelo k nadstandartní spotřebě, která se projevila nejen v samotném nákupu tohoto sortimentu, ale také i v množství vyprodukovaného odpadu.

Vymyslel jsem toto řešení

Pro našeho nyní již současného zákazníka jsem navrhl konkrétní řešení, kdy jsem optimalizoval potřebné personální obsazení. Dále jsme nastavili úklidové činnosti a zejména jejich četnosti přesně dle potřeb celého výrobního závodu. Vybrali a pořídili jsme vhodné strojní vybavení, stejně tak i profesionální úklidovou chemii a instalovali nejlepší kombinaci vybavení pro hygienický program, včetně výběru nejoptimálnějšího sortimentu v poměru ceny a kvality. Dále jsme nainstalovali systém nádob na třídění odpadu v rámci jednotlivých středisek závodu a zavedli „barevnost“ (jednoznačné a nezpochybnitelné odlišení úklidových segmentů pomocí barevného značení).

Vyčíslená úspora (čas, finance, apod..)

Veškerá tato opatření měla za následek celkové zefektivnění prováděných činností. Výrazně se snížila pracnost, tj. časová náročnost na personální zajištění. Veškeré předmětné prostory jsou nyní uklízeny dle technologických postupů uvedených výrobci. Tyto změny výrazně zvýšily životnost podlahových povrchů a vzhled veškerého vybavení, ale také úroveň hygieny a komfortu sociálních zařízení. Zamezilo se používání stejných úklidových segmentů v rozdílných prostorech jako např. sociální zařízení a kanceláře.

Proč spoluvytvářím špičkové produkty

 • Poskytujeme činnosti komplexně a přebíráme za ně veškerou odpovědnost. Účastníme se a spolupracujeme při kontrolách státních orgánů
 • Kvalitou našich služeb jsme si natolik jistí, že svým zákazníkům poskytujeme smluvní garanci vrácení peněz. Pokud naše služby nesplní Vaše očekávání, vrátíme Vám všechny investované prostředky.
 • Jsme známí jako společnost, která přikládá vztahu a péči o klienta mimořádnou váhu. Kromě primárního cíle, kterým je neustálý kvalitativní posun našich služeb, je pro nás stejně důležitá ve vztahu se zákazníkem dynamika, logika a příjemná atmosféra.
 • Víme, že nemůžeme jednu věc zlepšit o 100 %, ale sto věcí o 1 % ano. Stálou péčí a vylepšováním našich služeb máme jistotu, že naše služby procházejí neustálou inovací a reagují na požadavky a přání klientů.
 • Protože jsme si ve vztahu k našim službám vědomi důležitosti technologického vybavení zákazníka, jsme připraveni se podílet na jejich instalaci, servisu či zkouškách.
 • Při realizaci zakázek přemýšlíme. Nebudeme vám vnucovat služby, které Vám nic nepřinesou. Nechte nás využít naše know-how a profitujte z něj!