Jak splním povinný podíl v roce 2019?

Jeho splnění lze dosáhnout třemi způsoby nebo jejich kombinací:

  • přímé zaměstnávání OZP
  • finanční odvod státu – to je 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat
  • odběrem služeb v rámci náhradního plnění

Koho se týká náhradní plnění?

Náhradní plnění je jedna z možností splnění povinného podílu OZP zaměstnanců. Ten musí ze zákona plnit zaměstnavatelé, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé jsou povinni zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením v poměru k celkovému počtu zaměstnanců. Týká se soukromých i státních společností a organizací.

Vyplatí se náhradní plnění?

Zcela určitě ano. Díky odběru služeb od státem uznaných dodavatelů splníte povinný podíl a získáte užitečné podpůrné služby vhodné pro společnost podnikající v jakémkoliv typu odvětví. Mezi výhody dále patří to, že nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP a jejich začlenění do běžného pracovního života. Namísto odevzdání peněz státu (finanční odvod), získáte za tyto peněžní prostředky kvalitní služby. Ověření dodavatelé disponují potvrzením o zaměstnání více než 50 % OZP zaměstnanců. Oficiální seznam dodavatelů náhradního plnění naleznete na webu MPSV. Vámi vybraný subjekt vyhledáte pomocí zadání IČO.

Jak vše vyřešit včas?

1) Vyberte si službu.

2) Neváhejte se mě kontaktovat, rád přijedu a vše Vám představím. Díky mým zkušenostem Vám doporučím služby na míru a představím moje reference.

3) Sdělím Vám optimální výši rozpočtu pro daný rok.

4) Odběr služeb v rámci náhradního plnění společně sjednáme smluvně.

5) Koncem každého roku dochází k vyhlášení průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí daného roku, která určuje výši náhradního plnění. Po aktuálním přepočtení doobjednejte služby, nebo splňte odvodem státu (kombinace splnění povinného podílu).

6) Administrativa je moje starost, na Vás bude jen odevzdání jediného formuláře „ohlášení plnění povinného podílu“, který je nutné do 15. února odevzdat na Úřadu práce ČR, buď elektronickou formou, nebo v papírové podobě.

To všechno pro Vás rád zařídím, neváhejte mě kontaktovat.

Náhradní plnění tedy není starost navíc, ale při správném výběru přináší úsporu času i peněz.